Afwatering

AFWATERING IN DE TUIN – “Zo houdt u uw voeten droog”

Het belangrijkste aandachtspunt in uw tuinontwerp is ‘water’. Hierbij bedoelen wij niet een mooi aangelegde vijver, maar de maatregelen die u moet treffen om wateroverlast te voorkomen. Klimaatverandering is helaas onomkeerbaar en hierdoor worden regenbuien steeds intensiever en overtollig water kan veel schade veroorzaken.

Wateroverlast wordt niet per definitie veroorzaakt door (te) veel bestrating in uw tuin. Maar regenwater moet uiteraard wel afgevoerd kunnen worden. De eerste stap, en wat u ongetwijfeld weet, is het leggen van uw terras onder afschot richting het gras of borders. Hier kan het water dan afgevoerd worden, eventueel met behulp van afvoerputjes of afvoergoten. Het natuurlijk vermogen van de grond om water op te nemen bepaalt welke maatregelen u moet treffen. Bij een slecht drainerende grond zullen er altijd extra maatregelen moeten worden getroffen.

Wij adviseren de afwateringssystemen van ACO.

Iedereen wil water in de tuin: in de vijver, in de gieter en op de bloemen en planten. Maar wateroverlast? Daar is niemand blij mee! Steeds meer tuinen hebben een ruim terras om lekker van de tuin te genieten. Intensieve en langdurige regenbuien kunnen echter wateroverlast in uw tuin veroorzaken. Daarnaast willen steeds meer gemeenten dat u zelf zorgt voor de opvang en afvoer van regenwater om zo het gemeenteriool minder te belasten.

Dit vraagt om oplossingen! ACO biedt producten die u op een mooie manier helpen water op te vangen en af te voeren, en zelfs te gebruiken! Dan gaat u de voordelen van regenwater pas echt zien!

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD VOOR ADVIES OP HET GEBIED VAN WATERBEHEER IN UW TUIN.

LEES HIER MEER OVER AFWATERING IN DEZE BROCHURE.

DE PRIJZEN DIE IN DEZE BROCHURE VERMELD STAAN, ZIJN DE FABRIEKSADVIESPRIJZEN.
WIJ HANTEREN ANDERE PRIJZEN. NEEM HIERVOOR CONTACT MET ONS OP!