Belangrijk om  te weten!

Praktische wetenswaardigheden betreffende de aankoop van uw materialen.

 • Oppervlakte hoeveelheden kunnen het best bepaald worden door tuinarchitecten, stratenmakers of eventueel u zelf. Zij en/of u zijn op de hoogte van de situatie ter plaatse en hebben de juiste maatvoering ter beschikking. Wij willen natuurlijk wel behulpzaam zijn, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden, voor foutieve aantallen in bestellingen.
 • Alle getoonde producten uit de showtuin, monsterrekken en catalogus kunnen afwijken van de kleur zoals u ze koopt.
 • Betonproducten die gemaakt zijn op basis van kleurstoffen, zullen iets van hun originele kleur verliezen. Deze worden vaak lichter.
 • Getrommelde stenen kunnen een gruislaag hebben. Dit komt doordat de stenen over elkaar heen schuren in de trommel (het zogenaamde “trommelgruis”). Deze laag zal na verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Dit trommelgruis is dan ook geen reden voor weigering van de producten of voor prijsvermindering.
 • Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan er een kalkuitbloeiing aan de oppervlakte van de stenen optreden. Dit fenomeen is eigen aan cementgebonden materialen. Dit cement kan een chemische reactie gaan vormen met water, waardoor vrije kalk wordt gevormd, die zich aan het betonoppervlak afzet. De kwaliteit van het product wordt hierdoor in geen enkel opzicht beïnvloed. Onder invloed van dezelfde klimatologische omstandigheden en door het dagelijkse gebruik van de bestrating, zal deze kalkuitslag na verloop van tijd verdwijnen. Dit kan derhalve nooit een reden voor weigering of prijsvermindering zijn van het product.
 • Uw bestelde artikelen dienen vooraf of bij aflevering betaald te worden aan de chauffeur, deze heeft géén pinautomaat in de vrachtwagen. Bij geen betaling zijn wij genoodzaakt de goederen mee terug te nemen en de gemaakte kosten bij u in rekening te brengen.
 • Goederen kunnen eventueel retour gebracht worden. U zult er de aankoopprijs minus 50%, mits onbeschadigd, schoon en onbewerkt, voor terug te krijgen. Met uitzondering van de Rodal-tegels, natuursteen en speciaal voor u bestelde artikelen. Deze nemen wij niet retour. Indien er goederen retour gehaald moeten worden, combineren wij dit met onze planning. Moeten wij er speciaal voor rijden, dan berekenen wij de transportkosten, die staan voor uw woonplaats. Het te verrekenen bedrag, kunt u na controle van de goederen op ons kantoor afhalen.
 • Alle door Ossenblok geleverde zaken, blijven het eigendom van Ossenblok, totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen, voortvloeiend uit de met Ossenblok gesloten koopovereenkomst, is nagekomen.

Waar u op moet letten bij de verwerking van de materialen.

 • Controleer uw aankopen altijd voor verwerking. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen nooit een reden tot klachten zijn. Herbestratingskosten worden om deze reden dan ook nooit vergoed.
 • Materialen uit verschillende producties kunnen enigszins afwijken in kleur en structuur. Wilt u dit voorkomen, bestelt u dan uw materialen in één keer. U dient wel verschillende pakken met elkaar te mengen voor een optimale nuancering.
 • Leg de bestrating op een vlak zandbed. Het zandbed moet tenminste 10 à 15 cm dik zijn en op afschot liggen, met een verloop van 1 cm op 1 meter. Tegels eventueel aankloppen met een rubber hamer. In verband met breuk en beschadiging de tegels niet af te trillen. Wilt u de bestrating toch af trillen, gebruik hierbij dan een rubber mat. Eventuele schade en of breuk is dan voor eigen risico.